آموزشگاه فنی و حرفه ای سپید رایانه

آموزش مهارت های کامپیوتر-معماری-عمران و دیپلم های کاردانش و غیره

تلفن ثابت:  07116205833                   موبایل:  09179636421

وب سایت:                                            ایمیل:  sepidrayaneh85@yahoo.com

آدرس: شیراز-شهرک گلستان-نرسیده به فلکه دوم-روبروی بلوار جهاد

  کد: iran711.com -0593043090913-M72 بانک اطلاعات مشاغل و نیازمندی های شیراز

آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری چرخابی

دیپلم حسابداری و کامپیوتر-رایانه کار درجه 1 و 2-دوره های ICDL

تلفن ثابت:   07112323173                  موبایل:   09173038563

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز-چهارراه اصلاح نژاد-کوچه 16-جنب کلیدسازی پارک

  کد: 8/0091090190913-MX

مجتمع آموزشی کیمیا فن (کامپیوتر و حسابداری)

کامپیوتر-حسابداری-برنامه ریزی-اتوکد-فتوشاپ-تایپ سریع-ICDL-3D MAX

تلفن ثابت:   07116202876                  موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز-ورودی شهرک گلستان-قبل از فلکه اول-سمت چپ

  کد: 9/0091090190913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

 

ادامه آگهی ها .....> صفحه بعد

 

 

www.iran711.com

بانک جامع اطلاعات مشاغل شهری و نیازمندی های شیراز