آموزشگاه خیاطی سپیده

خیاطی،نازک دوزی،ضخیم دوزی،لباس شب،لباس عروس

تلفن ثابت:   07116287963                  موبایل:   09171166579

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز-خیابان عفیف آباد-روبروی بیمارستان دکتر میر

  کد: 22/0091090390913-MX

مجتمع آموزشی و تولیدی مرمر

صنایع دستی هنری،صنایع نساجی،طراحی و دوخت

تلفن ثابت:   07112241357                  موبایل:   09173148091

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز-خیابان پیروزی-روبروی مهمانپذیر سعدی-طبقه 4- -واحد 6

  کد: 23/0091090390913-MX

آموزشگاه جولا

آموزش قالی بافی و بافندگی

تلفن ثابت:   07112287745                  موبایل:   09361330633

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز-چهارراه آریا-اواسط خیابان جاوید-پلاک 16

  کد: 24/0091090390913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

 

ادامه آگهی ها .....> صفحه بعد

 

 

www.iran711.com

بانک جامع اطلاعات مشاغل شهری و نیازمندی های شیراز